G R A F İ M E R

Yükleniyor

HTML Nedir? Ne İşe Yarar?
 • Grafimer
 • |
 • 2020-08-28

HTML, web sayfaları oluşturmak için kullanılan temel bir teknolojidir. Orijinal adı Hypertext Markup Language (Köprü Metni Biçimlendirme Dili) olan bu teknoloji, çeşitli cihazlarda gösterilmek üzere sayfa yapısı hazırlar, grafikler ve komut dosyası oluşturur. Web sayfaları ve web uygulamalarının temelini oluşturan HTML ile ilgili ayrıntılı bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

HTML ile Neler Yapılabilir?

HTML, ağırlıklı olarak web sayfaları ve web uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir biçimlendirme dilidir. HTML, JavaScript ve CSS ile birleştirildiğinde, web geliştirme için bir kilometre taşı haline gelmiştir. Peki, HTML teknolojisinin kullanım alanları ve kullanım amacı nelerdir? İşte Html ile yapılabilecekler:

 • Web sayfaları geliştirme
 • Web belgesi oluşturma
 • İnternette gezinme
 • Web sayfalarındaki özel görüntüleri oluşturma
 • İstemci depolaması
 • Tarayıcı verilerini kaydetme
 • Çevrimdışı kullanım imkanı
 • Veri giriş desteği
 • Oyun geliştirme
 • Web sitesini dinamik ve zengin hale getirme

Çağdaş bir teknoloji olarak HTML, içinde pek çok potansiyeli barındıran araçlara sahiptir. Çok yaygın olan HTML kullanımı farklı konularda geliştiricilere sınırsız imkanlar sunar. HTML teknolojisinden iyi anlamak, web sitelerinin gücünü ve değerini arttıran önemli bir beceridir.

Html Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir sayfa düzenlemek, renkler, butonlar, resimler vb. görseller eklemek, sayfanızı tasarlama konusundaki en temel unsurlardır. Kodlamayı geçerli ve herhangi bir tarayıcı penceresinde görüntülenebilir hale getirmek için göz önünde bulundurulması gereken bazı kriterler vardır. Şimdi bu kriterlerden bahsedelim.

 • Kodlamaları insanlar tarafından kolay okunabilir hale getirmek
 • Etiketlerin metin içeriğinden ayırt edilmesini sağlamak
 • Yeni bir HTML etiketi kullanıldığında etiketi açtıktan hemen sonra etiketi kapatmak
 • Her zaman resim için alternatif metin eklemek
 • H1, H2 gibi başlık dizilerinin boyutlarını doğru ölçeklendirmek
 • Blok ve satır içi HTML öğelerini kullanmak
 • Türkçe karakter kullanmamak

Html Etiketleri ve Anlamları Nelerdir?

Birbirinden farklı HTML etiketleri vardır. Bunların arasında yer alan temel HTML etiketlerine ve anlamlarına aşağıda yer verdik:

 • "! DOCTYPE" Belge türünü tanımlar
 • "html" Bir HTML belgesi tanımlar
 • "head" Belge için meta verileri / bilgileri içerir
 • "title" Belge için bir başlık tanımlar
 • "body" Belgenin gövdesini tanımlar
 • "h1" - "h6" HTML başlıklarını tanımlar
 • "p" Bir paragraf tanımlar
 • "br" Tek satır sonu ekler
 • "hr" İçerikte tematik bir değişiklik tanımlar
 • "" Bir yorum tanımlar
 • "img" Bir görsel tanımlar
 • "a" Başka sayfaya bağlantı tanımlar
 • "ul" Sırasız bir liste tanımlar
 • "ol" Sıralı bir liste tanımlar
 • "li" Bir liste öğesini tanımlar
 • "th" Bir tablodaki bir başlık hücresini tanımlar
 • "tr" Bir tablodaki bir satırı tanımlar

HTML Metin Etiketleri

HTML metin etiketleri ve anlamları ise aşağıdaki gibidir:

 • "abbr" Bir kısaltma veya kısaltma tanımlar
 • "address" Bir belgenin / makalenin yazarı / sahibi için iletişim bilgilerini tanımlar
 • "b" Kalın metni tanımlar
 • "bdo" Mevcut metin yönünü geçersiz kılar
 • "blockquote" Başka bir kaynaktan alıntılanan bir bölümü tanımlar
 • "del" Bir belgeden silinen metni tanımlar
 • "dfn" İçerik içinde tanımlanacak bir terimi belirtir
 • "em" Vurgulu metni tanımlar
 • "ins" Bir belgeye eklenen bir metni tanımlar
 • "mark" İşaretli / vurgulanan metni tanımlar
 • "pre" Önceden biçimlendirilmiş metni tanımlar
 • "small" Daha küçük metin tanımlar
 • "strong" Önemli metni tanımlar
 • "sup" Üst simge metni tanımlar
 • "time" Belirli bir zamanı (veya tarih-saati) tanımlar
 • "u" Açıklanmayan ve normal metinden farklı stillere sahip bazı metinleri tanımlar
 • "var" Bir değişken tanımlar
 • "wbr" Olası bir satır sonu tanımlar

HTML ile Link Oluşturma

HTML aracılığıyla herhangi bir HTML sayfasında link oluşturabilir ve kullanıcıları başka bir sayfaya yönlendirebilirsiniz. Bu işlemi hem kendi web sitenizde hem de harici bir web sitesi için yapabilirsiniz. Bir HTML sayfasında link oluşturmak için, bağları tanımlamak için kullanılan etiketler olan "a" ve "/a" etiketlerini kullanın.

"a" etiketi köprünün (hyperlink) nerede başladığını ve "a" etiketi nerede bittiğini belirtir. Bu etiketlerin içine hangi metin eklerseniz ekleyin, köprü olarak çalışacaktır. "a href=" "  " bağlantısının URL'sini ekleyin. "body"… "/body" etiketlerinin içindeki "a"… "/a" etiketlerini kullanmanız gerektiğini unutmayın.

HTML’de Div Nedir?

Div, sayfanın diğer öğelerini bir arada gruplayan bir HTML öğesidir. HTML evreni içinde “class” bir özniteliktir ve tüm HTML öğeleri bir “class” niteliği taşıyabilir. Öğelerinizin class özniteliği varsa, o sınıf bölüm için bir CSS kuralı yazabilirsiniz. “nav” ve “container”, bu class sınıfının isimleridir. Class bölümüne istediğiniz herhangi bir ad verebilirsiniz.

HTML div elementi, sayfanızda tümüyle değişiklik yapmak yerine bölümlere ayırmayı mümkün kılar. Böylece de bu bölümlere özel bileşenler tanımlayabilirsiniz. HTML Div, HTML sayfanızı muntazam ve uygun bir biçimde tasarlamanıza fırsat verir.

öğesi, içeriği gruplamak için kullanılır. Böylece sınıf veya kimlik öznitelikleri kullanılarak kolayca biçimlendirilebilir. Bir belgenin bir bölümünü farklı bir dilde yazılmış olarak işaretleyebilir. HTML Div kullanımında şu bilgilere dikkat edin:

 

 • "div" öğesi yalnızca başka hiçbir anlamsal öğe (article veya nav gibi) uygun olmadığında kullanılmalıdır.
 • Sayfadaki "div" öğelerini hizalamak ve konumlandırmak için CSS özelliklerini veya CSS Grid veya CSS Flexbox gibi teknikleri kullanmalısınız.

Css Kodları İle Html Kullanımı

CSS, “basamaklı stil sayfası” (Cascading Style Sheets) anlamına gelen bir terimdir. CSS, web tasarım alanında çok fazla işten tasarruf sağlama imkanı verir. Birden fazla web sayfasının düzenini aynı anda kontrol edebilir. (CSS), bir web sayfasının düzenini biçimlendirmek için kullanılır. CSS ile

 • Rengi
 • Yazı tipini
 • Metnin boyutunu
 • Öğeler arasındaki aralığı
 • Öğelerin nasıl konumlandırıldığını ve yerleştirildiğini
 • Hangi arka plan renklerinin kullanılacağını
 • ve daha fazlasını farklı cihaz ve ekran boyutlarında ayarlayabilirsiniz.
 • Cascading (basamaklama) sözcüğü, bir ana öğeye uygulanan bir stilin aynı zamanda üst öğe içindeki tüm alt öğelere de uygulanacağı anlamına gelir. Dolayısıyla, gövde metninin rengini "mavi" olarak ayarlarsanız, gövde içindeki tüm başlıklar, paragraflar ve diğer metin öğeleri de aynı rengi alır.
 • CSS, HTML belgelerine 3 şekilde eklenebilir:
 • Satır içi - HTML öğelerinin içindeki stil niteliğini kullanarak
 • Dahili - "head" bölümünde bir "style" öğesi kullanarak
 • Harici - harici bir CSS dosyasına bağlanmak için bir "link" öğesi kullanarak
 • CSS eklemenin en kolay yolu, stilleri harici CSS dosyalarında tutmaktır. Böylece daha kolay bir şekilde Css kullanarak HTML sayfalarınızı tasarlayabilirsiniz.

HTML DOM Nedir?

HTML DOM, HTML için standart bir nesne modeli ve programlama arabirimidir. Aşağıdaki ögeler ile ilişkilidir:

 • Nesne olarak HTML öğeleri
 • Tüm HTML öğelerinin özellikleri
 • Tüm HTML öğelerine erişim yöntemleri
 • Tüm HTML öğeleri için bileşenleri

HTML DOM, HTML öğelerinin nasıl alınacağına, değiştirileceğine, ekleneceğine veya silineceğine ilişkin bir standarttır. Belgelerin mantıksal yapısını ve bir belgeye erişme ve işleme biçimini tanımlar.

HTML Dom ile geliştiriciler;

 • Belgeler oluşturabilir
 • Öğeleri değiştirebilir

İçeriği ekleyebilir, değiştirebilir veya silebilir.

Web sayfası bir belgedir. Bu belge, tarayıcı penceresinde veya HTML kaynağı olarak görüntülenebilir. Ancak her iki durumda da aynı belgedir ve DOM (Document Object Model) aynı belgeyi temsil eder. DOM, web sayfasının nesneye yönelik bir temsilidir ve JavaScript gibi bir komut dosyası diliyle değiştirilebilir.

En Çok Okunan Yazılarımız