G R A F İ M E R

Yükleniyor

Bir fikir ya da konsept hakkında etkileyici mesaj vermek, günümüz dünyasının en önemli gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Çünkü artık görsel dünyanın sınırları her geçen gün daha genişlemekte ve yeni iletişim mecraları hayatımıza dahil olmaktadır. Bu bakımdan görsele olan ilgi artarken, farklı ve orijinal anlatım teknikleri de önem kazanmıştır.

Dolayısıyla görselliğe gücünü veren ana etken tasarımdır. Grafik Tasarım ne kadar güçlü olursa verilmek istenen mesaj ve iletilmek istenen fikirler o denli daha kolay ulaşır. Bunun yapmanın özü de başarılı bir tasarımdan geçer.

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım kavramından bahsederken iki temel süreç üzerinde durmak gerekir:

 • Fikir oluşturma
 • Oluşan fikri aktarma

Grafik tasarım, bu iki süreçten bağımsız bir disiplin değildir. İşin özünde; fikirleri belli bir gruba ve kitleye iletmek vardır. Grafik tasarım, görsel iletişim sürecine aittir ve bu sürecin temelini oluşturur. Grafik tasarım, genel olarak teknoloji altyapılı bir çalışma disiplinidir. Bilgisayar programları, grafik tasarımın en temel materyalidir. Ancak grafik tasarımı yalnızca bir fikri görsel hale getirmek olarak ifade edersek, teknolojiden de bağımsız olarak değerlendirmek mümkündür.

Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım, görsel sanatlardan esinlenen ve görsel sanatların temel kriterlerini içinde bulunduran bir yaratı çabasıdır. Örneğin oran, yakınlık, hizalama vb. farklı özellikleri içinde barındırır. Daha sonra ortaya çıkan etkili bir anlatım tekniği ile dijital ve geleneksel mecralarda sergilenecek bir çalışma ortaya çıkarır.

Grafik Tasarımın Amacı Nedir?

Grafik tasarım bir amaca hizmet eder. Bu amaç kaynağına göre değişebilir. Ancak genel olarak grafik tasarımın amacı bir fikri yaygınlaştırmak ve kitlelere duyurmaktır. Grafik tasarım; çizim, sembol, renk gibi görsel ifade biçimlerinin yardımıyla belirli hedeflere ulaşmak için kullanılır. Önemi son derece yüksek olduğu için titiz bir şekilde oluşturulmalıdır.

Grafik tasarıma kurumsal seviyede ihtiyaç duyulur. Bu nedenle marka ve işletmeler, bu disiplinden yararlanarak hedef kitleye mesajlarını iletmek ister. Grafik tasarımın amacını aşağıdaki maddeler halinde özetleyebiliriz:

 • Modern rekabetçi iş ortamında kurum ve markaların iletişim dilidir.
 • Hedef kitleye mesaj ve fikirlerin iletilmesinde öncü bir rol oynar.
 • Pazarlama faaliyetlerinde en sık başvurulan yöntemlerden biridir.
 • Kurumsal bir kimlik oluşturmak isteyen markaların en önemli aracıdır.
 • İşletmelerin fiziki ve dijital pazarda görülen yüzüdür.

Grafik Tasarımın Amacı Nedir?

Grafik tasarım markalaşmak isteyen her kurum ve organizasyon için olmazsa olmaz bir konudur. Bazen bir web sitesi, bazen bir logo bazen de bir broşür olarak hedef kitle ile bağ kurabilir.

Grafik Tasarım ile Neler Yapılabilir?

Grafik tasarım, yaratıcı bir olmayı gerektiren bir prosestir. Proses içindeki bu süreç, tasarımcı ve müşteriyi ilgilendirir. Başarılı bir yaratı ortaya çıkarmak için tasarımcılar farklı konulardaki becerilerini ortaya koyarlar. Dolayısıyla grafik tasarım ile ne yapılabilir sorusunun cevabı, müşteri beklentileri ve tasarımcı becerilerine bağlıdır. Örnek vermek gerekirse; grafik tasarım ile

 • Tasarım öğelerinin düzenlenmesi
 • Poster
 • Logo
 • Web sitesi (Web Tasarım)
 • Broşür
 • Ambalaj tasarımı
 • Kartvizit tasarımı
 • Hareketli görüntü
 • İç mimari tasarımlar
 • İllüstrasyon
 • Baskı teknikleri
 • Gazete ve dergi mizanpajı

Grafik Tasarımla Neler Yapılabilir?

gibi farklı yaratımlar gerçekleştirilebilir. Modern zamanda grafik tasarım için en çok kullanılan programlardan bazıları şunlardır:

 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop,
 • CorelDraw
 • Adobe InDesign
 • QuarkXPress
 • After Effects
 • 3DS Max

Grafik Tasarım Ücretleri Ne Kadardır?

Grafik tasarım ücretleri için belli bir standarttan bahsetmek mümkün değil. Zira yapılan işin kalitesi, işi yapan tasarımcı veya ajans ve de tasarım talebinde bulunan müşteri grafik tasarımın ücretinde etkilidir.

Grafik Tasarım Ücretleri

Örneğin x bir tasarımcı, logo tasarlamak için 250 TL talep edebilir. Aynı logoyu başka bir reklam ajansı ya da tasarımcı birkaç kat daha fazla ücrete yapabilir. Bazı iş gruplarında ise toplu bir fiyat önerilebilir. Örneğin kurumsal kimlik tasarımı, daha farklı ve geniş bir tasarım süreci anlamına geldiği için farklı tasarımların da fiyatı da kurumsal kimlik tasarım fiyatının içine dahildir. Dolayısıyla logo, kartvizit ve afiş benzeri tasarımlara oranla kurumsal kimlik tasarımları daha yüksek ücretlidir.

Neden Profesyonel Grafik Çalışması Yapılması Gerekiyor?

Grafik tasarım ciddi bir iştir. Bu nedenle profesyonel bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Grafik tasarımın özünü bilen ve gerekli donanımlara sahip olan tasarımcılar, hedefe daha kolay ulaşır. Dolayısıyla profesyonel grafik tasarımı, çok daha başarılı bir kampanya için en önemli kriterlerden biridir.

Neden Profesyonel Grafik Çalışması Gerekli?

Neden profesyonel grafik çalışmaları yapılması gerekiyor sorusuna aşağıdaki cevapları verebiliriz:

 • Zamandan tasarruf ettirir.
 • Hedefe daha kısa sürede ulaştırır.
 • İşin kalitesini arttırır.
 • Marka adına olumlu katkı yapar.
 • Kullanıcı odaklı ve müşteri odaklı bir anlayış sunar.

Grafik Tasarım Size Ne Kazandırır?

Grafik tasarım halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarında son derece önemli bir araçtır. Bu nedenle son derece hassas bir şekilde üzerinde durulmalıdır. Özenle hazırlanmış ve mesajı doğru bir şekilde ileten grafik tasarımı size ve işletmenize tahminlerinizden de avantaj sağlar. İşte grafik tasarımın size kazandıracakları:

 • Satışlarınızı arttırmanıza yardımcı olur.
 • Adınızı yerel ve dış pazarda duyulmasını ve akılda kalıcı olmanızı sağlar.
 • Markanıza güven ve itibar kazandırır.
 • Marka kimliğinizi oluşturur.
 • İmajınıza olumlu bir hava katar.
 • Vermek istediğiniz mesajı en kolay şekilde iletmenizi sağlar.
 • Sosyal medyada öne çıkmanıza yardımcı olur.
 • İşletmenize sadık müşteriler yaratır.
 • Seo alanında yürüttüğünüz faaliyetleri destekler